30 September 2008

0039

gliwice, 2008

28 September 2008

0038

gliwice, 2008

25 September 2008

0037

gliwice, 2008

22 September 2008

0036

gliwice, 2008

19 September 2008

0035

gliwice, 2008

15 September 2008

0034

gliwice, 2008

13 September 2008

Magazyn FotoIndex

Dla szczytnych celów warto czasem wyłamać się z konwencji..;)  
zatem troszkę reklamy/promocji a może po prostu zaproszenie, 
do przeglądnięcia nowego projektu fotograficznego jakim jest 
Magazyn FotoIndex. 

Zapraszam w imieniu redakcji, czyli Doroty, Alka oraz swoim.

W tym miejscu chciałem także podziękować współredaktorom,
za owocną współpracę, pierwsze małe sukcesy liczbowe..;)
a także za wspólną cierpliwość do siebie nawzajem,
która okazujemy w momentach małozgodnych..:)

Dziękuję także wszystkim tym, którzy pomagali nam w tworzeniu
pierwszego numeru.

Pozdrawiam

Wafel..:)
www.fotoindex.org

11 September 2008

0033

rynek gl., 2008

08 September 2008

0032

maly rynek, 2008

06 September 2008

0031

maly rynek, 2008

04 September 2008

0030

pl. szczepański, 2008

02 September 2008

0029

rynek gł., 2008