29 May 2009

0116


kraków - józefa, 2009

27 May 2009

0115


kraków - stradom, 2009

21 May 2009

0114


kraków - plac nowy, 2009

19 May 2009

0113


kopiec krakusa - rękawka, 2009
więcej tutaj: KGF

17 May 2009

0112


kraków - pawia, 2009

13 May 2009

0111


drezno, 2008

11 May 2009

0110


drezno, 2008

07 May 2009

0109


berlin, 2008

05 May 2009

0108


berlin, 2008

03 May 2009

0107

berlin, 2008